Pravilnik državnih prvenstev II
Prispeval Gregor   
ponedeljek, 09 September 2013 10:43

 

PRAVILNIK DRŽAVNIH PRVENSTEV SLOVENIJE V DOPISNEM ŠAHU

 

1. člen
NAČIN IGRANJA, PREDNOST PRI NASTOPU


Državna prvenstva (DP) Slovenije v dopisnem šahu se igrajo izključno preko spletnega strežnika. Na vseh tekmovanjih DP se upoštevajo pravila, ki jih določa mednarodna zveza za dopisni šah ICCF in so v veljavi na dan začetka posameznega tekmovanja. Če ni z razpisom določeno drugače, je igralni čas enak tistemu, ki je v uporabi na polfinalni stopnji ciklusa za svetovno prvenstvo.

Pri posamičnih prvenstvih morajo biti prijavljeni člani ali članice dopisne organizacije Slovenije, pri ekipnih pa najmanj polovica igralcev v vsaki prijavljeni ekipi. V primeru, da je za posamezno tekmovanje preveč prijav, imajo prednost pri nastopu igralci oziroma igralke z višjim ratingom ICCF. V primeru enakega ratinga pa imajo prednost tisti, ki so se prijavili prej. Prijavni rok traja najmanj 21 dni. V primeru nezadostnega števila prijav lahko Svet za dopisni šah sprejme odločitev, da se prvenstvo ne izvede.

 

2. člen
ABSOLUTNO DP


Absolutna DP se igrajo v rednih ciklusih, ki se lahko medsebojno tudi prekrivajo. Najmanjše število udeležencev je 7, najvišje pa 17. Pravico do prijave imajo vsi člani in članice dopisne organizacije Slovenije.

Absolutno DP Slovenije se razpiše najmanj vsako drugo koledarsko leto.

 

3. člen
DP ZA ČLANICE


DP za ženske se razpiše občasno po sklepu Sveta za dopisni šah ali Zbora dopisnih šahistov Slovenije. Pravico do prijave imajo vse članice dopisne organizacije Slovenije. Državna prvenstva za članice imajo praviloma 5 – 13 udeleženk.

 

4. člen
DP ZA MLADINO


DP za mladino se razpiše občasno po sklepu Sveta za dopisni šah ali Zbora dopisnih šahistov Slovenije. V sklepu se obvezno določi tudi starostno mejo. Pravico do prijave imajo vsi člani in članice dopisne organizacije Slovenije, ki ne presegajo starostne meje. DP za mladino imajo praviloma 5 – 13 udeležencev.

 

5. člen
EKIPNO DP


Ekipno DP Slovenije se razpiše občasno po sklepu Sveta za dopisni šah ali Zbora dopisnih šahistov Slovenije. V razpisu se določi število članov posamezne ekipe. Ekipe se lahko formirajo poljubno po krajevnem, klubskem, regionalnem, družinskem ali po katerem koli drugem načelu. Pravico do nastopa v posameznih ekipah imajo vsi člani in članice dopisne organizacije Slovenije in povabljeni tujci. Obvezen pogoj je, da v posamezni ekipi nastopa najmanj polovica domačih igralcev. Igralec lahko nastopi le v eni ekipi. Ekipna DP Slovenije imajo praviloma 3 – 13 nastopajočih ekip. V primeru, da so prijavljene 4 ali manj ekip, se prvenstvo izvede dvokrožno.

 

6. člen
PRIJAVE, SOJENJE, RAZPISNI POGOJI


Prijavljanje na vse turnirje DP poteka na elektronski naslov, ki je objavljen v vsakokratnem razpisu tekmovanja.

Svet za dopisni šah določi sodnika za vsako posamezno tekmovanje. Svet za dopisni šah ali Zbor dopisnih šahistov lahko za posamezno tekmovanje določi odstopanja od tega pravilnika.

Udeleženci turnirja za DP so dolžni spoštovati vsakokratne razpisne pogoje in imeti poravnano članarino za tekoče koledarsko leto.

 

7. člen
VELJAVNOST


Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdijo udeleženci zbora slovenskih dopisnih šahistov. Uradno se začne izvajati 10. 9. 2013. S tem datumom preneha veljati Pravilnik državnih prvenstev Slovenije, ki je veljal od 1. 10. 2004.


Zadnjič posodobljeno: ponedeljek, 09 September 2013 12:11
 

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje storitev. Potrdite s klikom na gumb, da se strinjate z uporabo piškotkov.

Sprejmem piškotke s spletne strani.