Pravilnik državnih prvenstev
Prispeval Gregor   
sreda, 08 September 2010 07:32

PRAVILNIK DRŽAVNIH PRVENSTEV SLOVENIJE V DOPISNEM ŠAHU


1. člen

NAČIN IGRANJA

Državna prvenstva Slovenije v dopisnem šahu (DP) se igrajo izključno preko spletnega strežnika.

Na vseh tekmovanjih DP se upoštevajo pravila, ki jih določa mednarodna zveza za dopisni šah ICCF in so v veljavi na dan začetka posameznega tekmovanja.

DP se igra v ciklusih, ki se lahko medsebojno prekrivajo. Posamezni ciklus je sestavljen iz dveh stopenj - več polfinalnih turnirjev s točno 9 udeleženci in finalni turnir s točno 13 udeleženci.

 

2. člen

PRAVICA UDELEŽBE

Na polfinalnih turnirjih lahko nastopajo člani dopisne organizacije Slovenije. Vsak lahko nastopi na neomejenem številu polfinalnih turnirjev. Enkraten nastop je dovoljen tudi nečlanom dopisne organizacije, ki so člani registriranega šahovskega kluba ali društva v Sloveniji.

Pravico nastopa na finalnem turnirju imajo vsi igralci, ki imajo na dan objave razpisa neizkoriščeno normo in se pravočasno prijavijo. V primeru, da je na finalni turnir prijavljenih manj kot 13 igralcev, se lista udeležencev dopolni iz seznama pravočasno prijavljenih igralcev brez norme.

 

3. člen

ZAČETEK TURNIRJEV

Prijave za polfinalne turnirje se zbirajo stalno brez prekinitve. Igralec se lahko prijavi za nastop na več turnirjih istočasno, vendar je lahko v vsakem trenutku prijavljen le na dveh turnirjih, ki se še nista začela. Na istem polfinalnem turnirju ne moreta nastopiti dva ali več igralcev iz iste družine ali sorodnikov, kar se ugotavlja po priimku. Izjeme morajo prijavljeni igralci sodniku posebej dokazati. Posamezen turnir se začne takoj, ko se prijavi 9 udeležencev ob upoštevanju določila o sorodstvu.

Finalni turnir se razpiše vsako koledarsko leto v mesecu septembru, ko je objavljena rating lista, ki velja od 1. oktobra istega leta dalje. Prijavni rok traja 30 dni. Na turnir se lahko prijavijo vsi nosilci neizkoriščenih norm in vsi ostali člani dopisne organizacije. Igraci z ratingom 2450 ali višjim so po statusu izenačeni z igralci, ki so osvojili normo. Nosilci veljavnih norm prejmejo povabilo za sodelovanje po elektronski pošti. Po zaključku prijavnega roka se tvori lista udeležencev tako, da se najprej upošteva vse igralce z normami. V primeru da je prijavljenih igralcev z veljavno normo več kot 13, imajo prednost tisti, ki so se prijavili prej.

Če je število prijavljenih igralcev z normo manjše od 13, se v naslednjem koraku upoštevajo prijavljeni igralci s trenutno veljavnim ratingom ICCF 2200 ali več. Prednost imajo igralci z višjim ratingom.

V primeru, da je število udeležencev po prvih dveh kriterijih še vedno manjše od 13, se lista udeležencev dopolni z ostalimi prijavljenimi. Prednost imajo tisti, ki so se prijavili prej. Če tudi po tem kriteriju nismo dobili polne liste 13 udeležencev, se prvenstvo odigra z dejanskim številom vseh prijavljenih udeležencev.

 

4. člen

 

NORME ZA NASTOP NA FINALNEM TURNIRJU

Normo za nastop na finalnem turnirju osvojita prvo uvrščeni in drugo uvrščeni igralec na vsakem polfinalnem turnirju. Izjema so polfinalni turnirji od SLO-DP-PF6 do SLO-DP-PF23, kjer po starih pravilih normo osvoji le prvo uvrščeni igralec. Če ob delitvi mest ni možno določiti vrstnega reda po veljavnih kriterijih, osvoji normo tisti, ki se je na turnir prijavil prej. Normo za nastop na finalnem turnirju osvojijo tudi trije z najboljšo uvrstitvijo na vsakem finalnem turnirju, pri čemer ob delitvi mest velja enako pravilo kot na polfinalnih turnirjih.

Na startu novega sistema se normo prizna igralcem s pridobljenimi pravicami iz dosedanjih državnih prvenstev. Ti igralci so: Jože Hriberšek, Mitja Gerzina, Edo Roblek, Leon Krajnc, Dušan Leben, Boštjan Benko, Marjan Šemrl, Peter Žebre, Danilo Korže, Stane Korošec, Jože Novak, Iztok Brunšek in Aleš Benko. Dodatno se norma prizna še trem najboljšim iz obeh polfinalnih turnirjev II. email DP v kolikor niso navedeni že na gornjem seznamu.

Norma za nastop na finalnem turnirju velja doživljenjsko, izkoristi pa se lahko samo enkrat na katerem koli prvenstvu. Igralcu z normo, ki je pričel z igro na finalnem turnirju se ta zbriše tudi v primeru, če turnirja ni dokončal. Igralec z normo ne more uveljavljati pravico nastopa na DP na osnovi ratinga ICCF.

 

5. člen

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE

Državno prvenstvo za ženske se razpiše vsako drugo koledarsko leto in je odprto. Prijavijo se lahko vse državljanke RS. Maksimalno število udeleženk je 13. V primeru, da število prijavljenih presega 13, imajo najprej prednost igralke z višjim ratingom ICCF, med igralkami brez ratinga pa tiste, ki so se prijavile prej.

Prvouvrščena igralka ženskega državnega prvenstva pridobi normo za nastop na državnem prvenstvu za člane. Turnirji članskega državnega prvenstva so odprti tudi za ženske ob enakih pogojih.

 

6. člen

PRIJAVE, OBVESTILA, REZULTATI

Prijavljanje na vse turnirje DP poteka izključno preko spletne strani, ki mora imeti vgrajeno možnost registracije natančnega časa (vrstnega reda) prijav in takojšnje vključitve igralca na listo prijavljenih.

Na spletni strani se objavljajo tudi vsi razpisi, turnirska obvestila in sproti vsi doseženi rezultati.

Udeleženci turnirja za DP so dolžni spoštovati vsakokratne razpisne pogoje in pred začetkom tekmovanja vplačati prijavnino v znesku, ki jo določa Svet za dopisni šah.

 

7. člen

VODSTVO TEKMOVANJA

Svet za dopisni šah izvoli komisarja tekmovanj za DP in njegovega namestnika, ki ga nadomešča v primerih odsotnosti. Komisar je zadolžen za pravilno izvajanje vseh postopkov po tem pravilniku in je za svoje delo neposredno odgovoren Svetu za dopisni šah. Svet za dopisni šah je dolžan spremljati delo komisarja in reagirati takoj, ko zazna, da delo ne poteka po pravilniku. V skrajnem primeru Svet določi novega komisarja.

Dolžnost komisarja je tudi zbiranje in hranjenje arhiva z vso dokumentacijo, ki nastaja v zvezi z izvajanjem tekmovanj. Komisar za vsak posamezen turnir določi sodnika. Sodnik je lahko tudi sam, vendar le na turnirjih na katerih ne nastopa. Dolžnost komisarja je tudi hranjenje arhiva odigranih partij ter sprotno obveščanje organov ICCF o rezultatih v smislu obračuna ratinga in osvajanja mednarodnih norm.

Če med trajanjem tekmovanja nastopijo izredni primeri, ki s tem pravilnikom niso predvideni, je komisar dolžan reagirati po svoji najboljši vesti za ustrezno rešitev nastalega zapleta, hkrati pa predlagati ustrezno spremembo ali dopolnitev tega pravilnika.

Nujne spremembe pravilnika sprejema Svet za dopisni šah. Svet za dopisni šah ali letni zbor dopisnih šahistov ima ob vsakem razpisu pravico, da sprejme manjše spremembe ali prilagoditve pogojev, ki so določeni s tem pravilnikom.

 

8. člen

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdijo udeleženci zbora slovenskih dopisnih šahistov. Uradno se začne izvajati 01.10.2004.

 

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje storitev. Potrdite s klikom na gumb, da se strinjate z uporabo piškotkov.

Sprejmem piškotke s spletne strani.