Zapisnik SLOCORR 2012
torek, 04 September 2012 11:15

Zapisnik seje volilnega zbora dopisnih šahistov SLOCORR 2012 v Črni na Koroškem, 1. septembra 2012

 

Prisotni: Iztok Brunšek, Marjan Šemrl, Andrej Loc, Aleš Borštnik, Gregor Vohl, Anton Čopar, Klemen Šivic, Danilo Korže, Viktor Jemec, Milan Horvat, Dušan Leben, Ivan Ravnik, Mitja Pranjič, Vladimir Markič, Jože Grabner, Marjan Veček

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
 2. Podelitev pokalov za 12., 13. in 14. DP, podelitev priznanj
 3. Poročila predsednika, selektorja slovenske reprezentance in  delegata pri ICCF
 4. Volitve novega Sveta za dopisni šah
 5. Tekmovalna licenca in članarina
 6. Stališča za kongres ICCF v Južni Afriki
 7. Razprava in sklep v zvezi z obveznimi objavami polletnih poročil o rezultatih dela članov SDŠ
 8. Razpis 16. DP v dopisnem šahu
 9. Etika v slovenskem dopisnem šahu
 10. Olimpijada (finale, predtekmovanje) in drugi reprezentančni nastopi
 11. Memorial Antona Preinfalka
 12. Razno

 

AD 1.) Po uvodnem pozdravu organizatorja Mitje Pranjiča in županje Črne na Koroškem gospe Romane Lesjak smo potrdili dnevni red.

AD 2.) Podelili smo pokale za:

12. državno prvenstvo: 1. Gregor Vohl, 2. Ivan Ravnik, 3. Stane Korošec.

13. državno prvenstvo: 1. Milan Horvat, 2. Stane Korošec, 3. Janko Potrata.

14. državno prvenstvo: 1. Klemen Sorčnik, 2. Dušan Leben, 3. Marjan Veček.

Za izredne zasluge na področju dopisnega šaha dr. Danilu Koržetu podeljujemo priznanje ZLATI SKAKAČ 2012.

AD 3.) Svoja poročila so podali selektor reprezentance Andrej Loc, predsednik SDŠ Danilo Korže in delegat pri ICCF Marjan Šemrl. Poudarjeni so bili vsi večji uspehi v skupnem 4-letnem mandatu starega sveta za dopisni šah (3. mesto na 7. ekipnem EP, naslov 24. svetovnega prvaka (Marjan Šemrl), uspešna organizacija treh mednarodnih turnirjev (Slav Cup III, Slovenija 15-let članica ICCF, Memorial Andreja Šuštaršiča), osvojitev skupno 5 naslovov GM, 7 naslovov SIM, 9 naslovov IM ter skupno kar 60 mednarodnih norm (balov) za naslove pri ICCF. Trenutno pa igramo v finalu 8. ekipnega EP ter se pripravljamo tudi za nastop na finalu 18. olimpijade ICCF.

AD 4.) V kandidacijskem postopku je bilo evidentiranih 6 kandidatov za člane Sveta za dopisni šah, ki so najavili tudi področja, na katerih želijo delati. Za delegata pri ICCF je kandidiral Marjan Šemrl, za predsednika SDŠ pa Danilo Korže. Po debati smo izvedli glasovanje v paketu in vsi spodaj našteti so dobili soglasno podporo.

Predsednik je znova postal dr. Danilo Korže, ki bo opravljal naslednja dela:

 • vodenje Sveta za dopisni šah,
 • organizacija in sojenje domačih turnirjev,
 • organizacija in sojenje turnirjev mednarodnega ranga,
 • prijavljanje igralcev v sistem ICCF in njihovo uvodno seznanjanje,
 • poročila in administracija v zvezi z delovanjem dopisne zveze.

Na mesto selektorja slovenskih reprezentanc je bil izvoljen Aleš Borštnik z naslednjimi zadolžitvami:

 • spremljanje reprezentančnega koledarja, določanje prioritet in tekmovalnih ciljev,
 • določanje kapetanov in igralcev za ekipne nastope in tempiranje razpoložljivosti igralcev,
 • spremljanje napredka posameznih igralcev in delovanja posameznih selekcij,
 • pomoč kapetanom po potrebi,
 • predlaganje igralcev za nastop na memorialih,
 • dogovarjanje za mednarodne dvoboje.

Delegat v ICCF je ostal Marjan Šemrl, ki bo opravljal naslednja dela:

 • udeležba na kongresih ICCF,
 • stiki in korespondenca s funkcionarji ICCF in ostalimi delegati,
 • dogovarjanje za mednarodne dvoboje in nastope na memorialih,
 • skrb za delovanje naše zveze in igralcev skladno s pravili ICCF.

in dodatno kot član SDŠ še:

 • pisanje člankov za spletno stran,
 • pisanje in urejanje rubrike v Šahovski misli,
 • promoviranje dopisnega šaha med igralci OTB.

Član Sveta je ostal Andrej Loc, ki se bo odslej posvečal:

 • spremljanju nove tehnologije (motorji, vmesniki, baze …),
 • uvajanju nove tehnologije v slovenski dopisni šah.

Novi član SDŠ je postal Gregor Vohl, ki bo izvajal:

 • administracijo spletnega portala,
 • prenovo spletnega portala,
 • sojenje dopisnih turnirjev.

Novi član SDŠ je postal tudi Viktor Jemec, ki se je obvezal, da bo:

 • promoviral dopisni šah med mladimi,
 • organiziral posamična in ekipna dopisna tekmovanja za osnovnošolce in srednješolce,
 • dopisni šah promoviral s prispevki v lokalnih medijih in TV.

AD 5.) V zvezi s šahovsko licenco se je razvila obširna debata. Predvsem ni jasno, kako naj dopisni šahisti pridobijo šahovsko licenco, predvsem tisti, ki niso člani nobenega kluba. Sprejeli smo sklep, da predsednik SDŠ pri tajniku ŠZS Primožu Kokalju preveri, kakšne so možnosti za izvedbo licenciranja dopisnih igralcev.

Članarina za dopisni šah (delno kritje stroškov serverja ICCF) pa znaša za leto 2013 simboličnih 10 EUR. Igralci s plačano članarino lahko brez dodatnih stroškov prijave sodelujejo na državnih prvenstvih v dopisnem šahu, kot tudi na mednarodnih tekmovanjih za reprezentanco Slovenije, začetniki pa tudi na promocijskih turnirjih tipa »open class« do »master class«. Vsi ostali turnirji se načeloma plačujejo posebej, pri tem bo SDŠ prevzel enake cene za posamezne turnirje, kot bodo veljale za prijave po sistemu »Direct Entry«.

AD 6.) Za kongres ICCF v Južni Afriki ni drugih posebnih stališč, razen da v primeru, če bo prišlo do spreminjanja formule za izračun ratinga ICCF, v prvi vrsti podpiramo način, ki upošteva igralčev zmogljivostni rating. Sicer pa pooblaščamo našega delegata ICCF, da nas pri tej tematiki zastopa ustrezno našim interesom.

Pripravljeni smo tudi sodelovati v kakšnem prijateljskem meddržavnem dopisnem dvoboju, predvidoma do ratinga 2300 z možnimi rahlimi odstopanji navzgor. Izbor morebitnega nasprotnika prepuščamo delegatu ICCF.

AD 7.) Sprejeli smo sklep, da člani SDŠ (z izjemo Andreja Loca) dvakrat na leto poročajo o svojem delu (vedno pred zborom dopisnih šahistov ter pred vsakim kongresom ŠZS – torej v začetku marca in konec avgusta).

AD 8.) Državo prvenstvo v dopisnem šahu v letu 2012 se razpiše, izvede pa le, če bo prijavljenih vsaj 9 igralcev. Sicer so pogoji udeležbe enaki lanskoletnim, od 2013 dalje pa bo za udeležbo nujna tudi pridobitev šahovske licence.

AD 9.) Glede na nekatere informacije o dogovarjanju rezultatov šahovskih partij in celo prodajanju točk (predvsem na mednarodni sceni), smo izvedli debato o etiki v slovenskem dopisnem šahu. Sklenili smo, da apeliramo na vse slovenske dopisne igralce, da svoje partije igrajo po principu veljavnih etičnih norm in v duhu Amici Sumus. V kolikor bi imeli za katerega od slovenskih igralcev dokaze, da je igral v nasprotju s temi načeli, bi ga bil delegat ICCF prisiljen prijaviti v disciplinski postopek pri ICCF in ŠZS.

AD 10.) Bližajo se reprezentančni nastopi na 18. in 19. olimpijadi ICCF. Selektor Aleš Borštnik bo pripravil ekipe glede na trenutno razpoložljivost igralcev. Pripravil bo tudi plan reprezentančnih nastopov v naslednjem letu.

AD 11.) Zaradi trenutne precejšnje zasedenosti slovenskih dopisnih igralcev smo sklenili, da z memorialnim turnirjem za Antona Preinfalka še nekoliko počakamo, da bomo lahko zagotovili čimboljšo udeležbo tudi slovenskih igralcev na ustrezno močnem turnirju. Razpisali bi ga tako čez kakšno leto ali dve.

Ob koncu se je predsednik SDŠ zahvalil Mitji Pranjiču in županji Romani Lesjak za uspešno organizacijo in sponzoriranje srečanja dopisnih šahistov Slovenije v Črni na Koroškem.

Seja se je zaključila ob 12.10.

 

Lušečka vas, 4. 9. 2012                                          Zapisal:  Danilo Korže

Zadnjič posodobljeno: torek, 04 September 2012 11:18
 

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje storitev. Potrdite s klikom na gumb, da se strinjate z uporabo piškotkov.

Sprejmem piškotke s spletne strani.