Pravilnik državnih prvenstev
Prispeval Marjan Šemrl   
ponedeljek, 05 Avgust 2013 12:10

 

Osnutek za pripombe in predloge

alt

V nadaljevanju je osnutek besedila novega Pravilnika državnih prvenstev Slovenije. Trenutno veljavni pravilnik je star devet let in je nastal v drugačnih razmerah, zato je skrajni čas, da ga posodobimo in prilagodimo trenutnemu stanju v slovenskem dopisnem šahu.

Novi pravilnik ne predvideva več polfinalnih turnirjev in poenostavlja postopek prijavljanja za nastop na državnem prvenstvu. Absolutno državno prvenstvo bi se po praksi zadnjih nekaj let razpisalo vsako leto v mesecu septembru in začelo v oktobru. Ženska, mladinska in ekipna prvenstva pa bi se razpisala občasno po sklepu Zbora dopisnikov ali Sveta za dopisni šah.

Osnutek je odprt za vaše pripombe do 31. avgusta, po tem datumu bo izdelan čistopis, ki bo dan na glasovanje na Srečanju dopisnih šahistov 2013, 7. septembra v Ljubljani.

 

PRAVILNIK DRŽAVNIH PRVENSTEV SLOVENIJE V DOPISNEM ŠAHU

1. člen

NAČIN IGRANJA, PREDNOST PRI NASTOPU

Državna prvenstva (DP) Slovenije v dopisnem šahu se igrajo izključno preko spletnega strežnika. Na vseh tekmovanjih DP se upoštevajo pravila, ki jih določa mednarodna zveza za dopisni šah ICCF in so v veljavi na dan začetka posameznega tekmovanja.

Prijavljeni morajo biti člani ali članice dopisne organizacije Slovenije. V primeru, da je za posamezno tekmovanje preveč prijav, imajo prednost pri nastopu igralci oziroma igralke z višjim ratingom ICCF. V primeru enakega ratinga pa imajo prednost tisti, ki so se prijavili prej. Prijavni rok traja 21 dni. V primeru nezadostnega števila prijav lahko Svet za dopisni šah sprejme odločitev, da se prvenstvo ne izvede.

2. člen

ABSOLUTNO DP

Absolutna DP se igrajo v rednih letnih ciklusih, ki se lahko medsebojno prekrivajo. Najmanjše število udeležencev je 7, najvišje pa 17. Pravico do prijave imajo vsi člani in članice dopisne organizacije Slovenije.

Absolutno DP Slovenije se razpiše vsako koledarsko leto v mesecu septembru, ko je objavljena referenčna rating lista, ki velja od 1. oktobra istega leta dalje.

Začetek turnirja je v mesecu oktobru, ko stopi v veljavo nova rating lista.

3. člen

DP ZA ČLANICE

DP za ženske se razpiše občasno po sklepu Sveta za dopisni šah ali Zbora dopisnih šahistov Slovenije. Pravico do prijave imajo vse članice dopisne organizacije Slovenije. Državna prvenstva za članice imajo praviloma 5 – 13 udeleženk.

4. člen

DP ZA MLADINO

DP za mladino se razpiše občasno po sklepu Sveta za dopisni šah ali Zbora dopisnih šahistov Slovenije. V sklepu se obvezno določi tudi starostno mejo. Pravico do prijave imajo vsi člani in članice dopisne organizacije Slovenije, ki ne presegajo starostne meje. DP za mladino imajo praviloma 5 – 13 udeležencev.

5. člen

EKIPNO DP

Ekipno DP Slovenije se razpiše občasno po sklepu Sveta za dopisni šah ali Zbora dopisnih šahistov Slovenije. V razpisu se določi število članov posamezne ekipe. Ekipe se lahko formirajo poljubno po krajevnem, klubskem, regionalnem, družinskem ali po katerem koli drugem načelu. Pravico do nastopa v posameznih ekipah imajo vsi člani in članice dopisne organizacije Slovenije. Posameznik lahko nastopi le v eni ekipi. Ekipna DP Slovenije imajo praviloma 5 – 13 nastopajočih ekip.

6. člen

PRIJAVE, SOJENJE, RAZPISNI POGOJI

Prijavljanje na vse turnirje DP poteka na elektronski naslov, ki je objavljen v vsakokratnem razpisu tekmovanja.

Svet za dopisni šah določi sodnika za vsako posamezno tekmovanje. Svet za dopisni šah ali Zbor dopisnih šahistov lahko za posamezno tekmovanje določi odstopanja od tega pravilnika.

Udeleženci turnirja za DP so dolžni spoštovati vsakokratne razpisne pogoje in imeti poravnano članarino za tekoče koledarsko leto.

7. člen

VELJAVNOST

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdijo udeleženci zbora slovenskih dopisnih šahistov. Uradno se začne izvajati 10. 9. 2013. S tem datumom preneha veljati Pravilnik državnih prvenstev Slovenije, ki je veljal od 1. 10. 2004.

 

Predlagatelj:
Marjan Šemrl

{jcomments on}

Zadnjič posodobljeno: ponedeljek, 05 Avgust 2013 15:43
 

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje storitev. Potrdite s klikom na gumb, da se strinjate z uporabo piškotkov.

Sprejmem piškotke s spletne strani.