Zapisnik SLOCORR 2013
Prispeval Gregor   
ponedeljek, 09 September 2013 18:40

Zapisnik seje zbora dopisnih šahistov SLOCORR 2013 v Ljubljani, 7. septembra 2013 ob 9.30

Prisotni: Marjan Šemrl, Aleš Borštnik, Gregor Vohl, Anton Čopar, Danilo Korže, Viktor Jemec, Milan Horvat, Darko Babič, Ciril Peterc, Andrej Novak, Bojan Fajs, Monika Vačun

Dnevni red:

 1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
 2. Poročila članov SDŠ
 3. Poročilo s kongresa ICCF na Poljskem
 4. Finančna situacija dopisnega šaha
 5. Pravilnik DP Slovenije
 6. Podelitev pokalov in priznanj
 7. Razpis 17. DP v dopisnem šahu in 1. mladinskega DP v dopisnem šahu
 8. Predvideni bodoči nastopi slovenske reprezentance
 9. Memorialni turnir Antona Preinfalka (razpis?)
 10. Razno

AD 1.) Po uvodnem pozdravu vseh prisotnih s strani predsednika SDŠ smo potrdili dnevni red.

AD 2.) O svojem delu so poročali člani SDŠ:
            Marjan Šemrl (delegat ICCF) je poročal o svojem delu, tako za spletno stran dopisnih šahistov, pisanju člankov za Šahovsko misel, delu delegata pri ICCF itd. Pripravljen je pomagati pri končnem oblikovanju člankov za dopisno stran drugih dopisnih šahistov.
            Aleš Borštnik (selektor reprezentance) je poročal o nastopih slovenske reprezentance v zadnjem letu (ekipno finale 8. EU prvenstva, ekipno polfinale 9. EU prvenstva, finale 18. olimpijade ICCF, polfinale 20. olimpijade ICCF, Mare Nostrum IV, Danube Cup IV, Thor-Lovholt memorial, Slav Cup IV).
            Viktor Jemec je poročal o svojem delu za mladinski dopisni šah, v pripravi je tudi razpis 1. mladinskega DP, kjer bo pomagal pri organizaciji in zbiranju prijav.
            Gregor Vohl je poročal o delu na spletnem portalu dopisnih šahistov in prenosu le-tega na nov strežnik za zagotavljanje večje varnosti.
            Danilo Korže (predsednik SDŠ) je poročal o svojem delu, prijavah tekmovalcev na mednarodne turnirje, opravljanje sodniških funkcij, organizaciji turnirjev za DP Slovenije, pregledu dosežkov slovenskih dopisnih šahistov, svetovanju novim dopisnim šahistom in administrativnih opravilih v zvezi z ŠZS in mednarodno organizacijo.

Po krajši debati so bila vsa poročila sprejeta.

AD 3.) Delegat pri ICCF Marjan Šemrl je poročal o svoji udeležbi na kongresu na Poljskem. Poleg ostalih zanimivosti nas je seznanil predvsem z zadnjimi novostmi pri pravilih za igranje dopisnega šaha, predvsem naslednje štiri:

 • Po 1. 1. 2014 bo spletni strežnik omogočal turnirje po principu Fisherjeve ure (fiksni začetni čas in dodatek časa po vsaki potezi);
 • Po 1. 1. 2014 se bo dalo reklamirati zmago ali remi v partiji na osnovi izračunanih končnic Nalimov (6 figur);
 • Pri reklamaciji zmage po Nalimov bazi bo priznana zmaga tudi v primeru več kot 50 potez do mata (razlika glede na redni šah OTB);
 • Ukinjen bo izredni dopust, pač pa bo imel vsak igralec po novem 45 dni rednega dopusta v vsakem koledarskem letu.

AD 4.) Zbor dopisnikov ugotavlja, da je finančni položaj dopisnih šahistov neprimerno urejen znotraj ŠZS. Letno nam je dodeljenih le skromen okvir sredstev (običajno 2000 EUR), pa še ta niso zagotovljena, saj je dopisni šah v tako imenovanem dodatnem programu. Menimo, da bi glede na velike uspehe, ki jih dopisni šahisti dosegamo (svetovni prvak, evropski prvak, dva evropska podprvaka, ekipna evropska medalja, ženska olimpijska zmaga, zmage posameznikov in reprezentance na različnih tekmovanjih), moral biti tudi naš finančni položaj malce bolj trajnostno urejen. V letu 2014 pričakujemo, da bo treba izplačati tudi nagradni sklad za mednarodni odprti turnir 15-let Slovenije kot članice ICCF (kar znaša 1500 EUR). Ob vsem tem smo dopisni šahisti vplačali kar nekaj tudi z lastnimi prispevki (članarine, prijavnine za različne turnirje), ŠZS pa je pobrala tudi glavnino prijavnin za mednarodni turnir 15-let Slovenije. Zato pričakujemo, da se dopisnemu šahu za leto 2014 nameni vsaj 3500 EUR sredstev, da bomo lahko pokrili vse pričakovane (in že v preteklosti vplačane) izdatke. Dobro bi bilo, ko bi se dopisni šah tudi prestavil v okviru ŠZS vsaj v tako imenovani B program in bi bil dopisni šah posledično bolj trajnostno financiran. Trenutno poraba za dopisni šah je manj kot 1 odstotek vseh sredstev ŠZS, od tega približno polovico zberemo letno z direktnimi vplačili igralcev, v nekaterih letih pa tudi več. Nujno bi bilo tudi treba urediti kategorizacijo dopisnih šahistov v okviru olimpijskega komiteja, saj je le-ta pogosto pogoj za financiranje na različnih ravneh.

AD 5.) Po krajši debati in nekaj popravkih je bil sprejet predlog novega Pravilnika za DP (avtor Marjan Šemrl). Pravilnik prične veljati takoj in se bo uporabil že za razpis 17. DP Slovenije za dopisni šah in 1. mladinskega DP Slovenije v dopisnem šahu.

AD 6.)

Podelili smo pokale, medalje in priznanja za:

15. državno prvenstvo: 1. Oskar Janežič, 2. Andrej Novak, 3. Aleš Lazar.

Mare Nostrum IV: člani slovenske ekipe, ki je osvojila 3. mesto, so bili Gregor Vohl, Bojan Fajs, Milan Horvat in Branko Kosič.

Šuštaršičev memorial: medalje so prejeli Jernej Šivic (1. mesto), Danilo Korže (3. mesto) in Jože Novak (11. mesto). Ostalim udeležencem mednarodnega turnirja bo medalje poslal po pošti tajnik ŠZS Primož Kokalj.

Mednarodni naslov SIM je prevzel novi višji mednarodni mojster Bojan Fajs. Ostali naslovi ICCF bodo podeljeni na kongresu ŠZS marca 2014.

Za izredne zasluge na področju dopisnega šaha smo dr. Antonu Čoparju podelili priznanje ZLATI SKAKAČ 2013.

AD 7.) Razpiše se 17. državo prvenstvo v dopisnem šahu, detajle določi Svet za dopisni šah. Prav tako se razpiše tudi 1. mladinsko DP v dopisnem šahu, koordinator za prijave in organizacijo je Viktor Jemec (kontakti s srednjimi in osnovnimi šolami).

AD 8.) Selektor Aleš Borštnik je predstavil bližnje nastope, ki čakajo slovensko reprezentanco: predvsem finale 9. ekipnega prvenstva EU, polfinale 10. ekipnega prvenstva EU ter najverjetneje še Mare Nostrum. Skupno torej kar 20 igralnih mest v naslednjih nekaj mesecih. Skušal bo sestaviti najmočnejše možne ekipe, skladno z obremenjenostjo in časovnimi zmožnostmi slovenskih dopisnih igralcev.

AD 9.) Za kongres ICCF v Avstraliji predvidoma pripravimo razpis mednarodnega turnirja Memorial Antona Preinfalka. Startali bi na 12.-13. kategorijo tekmovanja, 15 igralcev. Detajle bo določil Svet za dopisni šah, Marjan Šemrl pa bo turnir prijavil na ICCF, ko bo to potrebno. Na ta način bo nekaj slovenskih igralcev dobilo možnost osvajati tudi bale za naslov GM, primerno pa bi s tem počastili spomin na Antona Preinfalka.

AD 10.) Marjan Šemrl bo preveril možnosti za izvedbo prijateljskega dvoboja z Argentino. V primeru dogovora izpeljemo ta mednarodni prijateljski dvoboj na približno 15 deskah.

Seja se je zaključila ob 12.10.

Lušečka vas, 8. 9. 2013                                                                     Zapisal: Danilo Korže

Zadnjič posodobljeno: sobota, 17 September 2016 08:25
 

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje storitev. Potrdite s klikom na gumb, da se strinjate z uporabo piškotkov.

Sprejmem piškotke s spletne strani.