Zapisnik SLO CORR 2016
sobota, 17 September 2016 08:28

 

Zapisnik seje volilnega zbora dopisnih šahistov SLOCORR 2012

 

v Črni na Koroškem, 10.septembra 2016

 

Prisotni: Marjan Šemrl, Aleš Borštnik, Gregor Vohl, Anton Čopar, Danilo Korže, Milan Horvat, Dušan Leben, Mitja Pranjič, Franjo Zajšek, Darko Babič, Klemen Sorčnik, Jan Ovčjak, Igor Kos, Borko Bošković, Marijan Šeško, Denis Šoštarič, Janko Potrata, Romana Lesjak, Sonja Boškovič

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
 2. Poročilo predsednika SDŠ o delu SDŠ v zadnjem letu
 3. Poročilo delegata pri ICCF – novosti iz kongresa ICCF v Bremnu (nov način obračunavanja časa), spletna stran, Šahovska misel
 4. Poročilo selektorja reprezentanc in pričakovani bodoči nastopi reprezentance
 5. Razrešitev dosedanjega SDŠ in predsednika in predlogi za novo sestavo sveta in predsednika
 6. Volitve SDŠ in predsednika SDŠ
 7. Podelitev pokalov in priznanj
 8. Prihodnja organiziranost dopisnih šahistov in cilji v naslednjem 4-letnem obdobju
 9. Razno

 

AD 1.) Po uvodnem pozdravu organizatorja Mitje Pranjiča in županje Črne na Koroškem gospe Romane Lesjak smo potrdili dnevni red.

AD 2. Svoje poročilo o delu SDŠ je podal predsednik SDŠ Danilo Korže (priloga zapisnika). V okviru poročila smo z minuto molka počastili tudi spomin na preminulega Bojana Fajsa, ki nas je nepričakovano zapustil.

AD 3.) Svoje poročilu o kongresu ICCF in svojem ostalem delu je podal delegat pri ICCF Marjan Šemrl (priloga zapisnika). Največ razprave članov je bilo v zvezi s predvidenim novim načinom obračunavanja časa v dopisnih partijah na strežniku ICCF. Poleg novega načina obračunavanja časa je pomembna sprememba tudi izračun norm za mednarodne bale po formuli (glede na zmogljivostni rating).

AD 4.) Svoje poročilo o reprezentančnih nastopih je podal selektor reprezentance Aleš Borštnik (priloga zapisnika). V kratkem lahko pričakujemo naslednje ekipne reprezentančne nastope: polfinale EU prvenstva, finale EU prvenstva, Slav Cup.

AD 5 in 6.) Ker na delo sveta SDŠ in predsednika ni bilo pripomb, so vsi dobili tudi soglasno razrešnico po koncu mandatnega obdobja.

Na zboru je bilo predlaganih tudi 5 kandidatov za nove člane Sveta za dopisni šah za obdobje 2016-2020, ki so najavili tudi področja, na katerih želijo delati. Predlagani so bili Marjan Šemrl (tudi delegat pri ICCF), Aleš Borštnik (selektor reprezentanc), Gregor Vohl (vzdrževalec dopisnega spletnega portala), Milan Horvat (spremljanje programske opreme, marketing), Danilo Korže (član in predsednik SDŠ). Po debati smo izvedli glasovanje v paketu in vsi spodaj našteti so dobili soglasno podporo. Podane so tudi okvirne zadolžitve posameznih članov SDŠ.

Predsednik je znova postal dr. Danilo Korže, ki bo opravljal naslednja dela:

 • vodenje Sveta za dopisni šah, 
 • organizacija in sojenje domačih turnirjev,
 • organizacija in sojenje turnirjev mednarodnega ranga,
 • prijavljanje igralcev v sistem ICCF in njihovo uvodno seznanjanje,
 • poročila in administracija v zvezi z delovanjem dopisne zveze.

Na mesto selektorja slovenskih reprezentanc je bil izvoljen Aleš Borštnik z naslednjimi zadolžitvami:

 • spremljanje reprezentančnega koledarja, določanje prioritet in tekmovalnih ciljev,
 • določanje kapetanov in igralcev za ekipne nastope in tempiranje razpoložljivosti igralcev,
 • spremljanje napredka posameznih igralcev in delovanja posameznih selekcij,
 • pomoč kapetanom po potrebi,
 • predlaganje igralcev za nastop na memorialih,
 • dogovarjanje za mednarodne dvoboje.

Delegat v ICCF je ostal Marjan Šemrl, ki bo opravljal naslednja dela:

 • udeležba na kongresih ICCF,
 • stiki in korespondenca s funkcionarji ICCF in ostalimi delegati,
 • dogovarjanje za mednarodne dvoboje in nastope na memorialih,
 • skrb za delovanje naše zveze in igralcev skladno s pravili ICCF,
 • pisanje člankov za spletno stran in Facebook,
 • pisanje in urejanje rubrike v Šahovski misli,
 • promoviranje dopisnega šaha med igralci OTB.

Član SDŠ je na novo postal Milan Horvat, ki se bo posvečal:

 • spremljanju nove programske tehnologije (motorji, vmesniki, baze …),
 • uvajanju nove tehnologije v slovenski dopisni šah,
 • pridobivanje in komuniciranje z morebitnimi sponzorji.

Član SDŠ je ostal tudi Gregor Vohl, ki je zadolžen za:

 • administracijo spletnega portala,
 • prenovo spletnega portala,
 • sojenje domačih dopisnih turnirjev.

AD 7.) Podeljeni so bili pokali za 18. DP v dopisnem šahu (Igor Kos, Franc Horvat in Jernej Skuhala). Prav tako so bila podeljena še nekatera druga priznanja za rezultate na mednarodnih turnirjih nemške dopisne zveze. Srebrne olimpijske medalje za 18. olimpijado ICCF in zlate medalje za zmago v 1. pokalu EU v šahu 960 pa so člani obeh naših ekip osebno prevzeli na kongresu ICCF v Bremnu, ki je bil izveden v mesecu avgustu.

AD 8.) Jubilejno 20. državo prvenstvo Slovenije v dopisnem šahu v letu 2016 se razpiše, izvede pa se v skladu s pravilnikom le, če bo prijavljenih vsaj 9 igralcev. Sicer so pogoji udeležbe enaki lanskoletnim. Mladinskih DP do nadaljnjega ne bi razpisovali, ker je interes primerno resnih mladincev razmeroma majhen. Lahko pa zainteresirane mladince vključimo kar v člansko državno prvenstvo v dopisnem šahu.

Glede na neko stališče UO ŠZS, da bi se naj dopisni šahisti organizirali kot šahovski klub, smo izvedli razpravo na to temo in navedli razloge za in proti omenjeni odločitvi. Večina dopisnih šahistov je namreč že tako včlanjena in registrirana za katerega od obstoječih šahovskih klubov. Zato smo do nadaljnjega sprejeli odločitev, da s formiranjem kluba počakamo, dokler ne bo v zvezi s tem znanih več dejstev (obveznosti, pravice, finančne možnosti za razvoj dopisnega šaha).

Sklenjeno je bilo, da skušamo čimprej prevesti vmesnik spletnega strežnika ICCF v slovenščino. Tu bi se predvidoma angažirala Milan Horvat in Marjan Šemrl, ki ima dostope za to opravilo.

Predlagano je bilo, da se naj v okviru naše dopisne spletne strani uvede kotiček z nasveti in pomoč novim dopisnim igralcem. Sklenili smo, da v kolikor bo izražen interes organiziramo seminar za dopisne igralce, kjer bi pregledali vse programske pripomočke, ki so trenutno aktualni pri igranju dopisnega šaha, kakor tudi potrebno (priporočeno) strojno računalniško opremo.

Zaradi trenutne precejšnje zasedenosti slovenskih dopisnih igralcev smo sklenili, da v zvezi s predvidenim memorialnim turnirjem Antona Preinfalka izvedemo anketo med slovenskimi dopisniki, kdo bi bil pripravljen na takem turnirju nastopiti. V kolikor ne bi bilo dovolj slovenskih kandidatov (vsaj 3-5), verjetno memoriala ne bi bilo smiselno organizirati. V kolikor pa bi dovolj primerno močnih igralcev (rating vsaj preko 2300) izrazilo ta interes, bi šli v izvedbo tega memoriala, tuje igralce izberemo glede na višino njihovega ratinga (prednost imajo igralci z višjim ratingom).

Ob koncu se je predsednik SDŠ zahvalil organizatorju srečanja Mitji Pranjiču in županji Romani Lesjak za uspešno organizacijo in sponzoriranje srečanja dopisnih šahistov Slovenije v Črni na Koroškem.

 

Seja se je zaključila ob 12.10.

 

Lušečka vas, 17. 9. 2012                                                       Zapisal: Danilo Korže

Zadnjič posodobljeno: sobota, 17 September 2016 17:15
 

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje storitev. Potrdite s klikom na gumb, da se strinjate z uporabo piškotkov.

Sprejmem piškotke s spletne strani.